Документи


Необходими документи за записване

1. Двете лични карти на младоженците.

 

Необходими документи за сключване на граждански брак
1. Двете лични карти на младоженците
2. Декларация /получава се в сватбеното бюро/
3. Медицински свидетелства, валидни 30 дни от датата на издаването. Задължително се извеждат и подпечатват.
4. Фактура за озвучаване на сватбеното тържество
5. Младоженците, ненавършили 18 години, да носят разрешение от райония съд.
6. Младоженците със семейно положение разведен/а/ да носят последното бракоразводно решение
7. Младоженците със семейно положение вдовец /вдовица/ да носят съответния документ.
8. Документ от нотариус за избран режим на имуществени отношения.

 

В деня на Вашата сватба трябва да бъдете в обредната зала заедно с кумовете си 10 мин. преди определения час.

Носете със себе си:

двете лични карти
сватбени пръстени
ритуални чаши
шампанскo